Děkujeme za návštěvuMariina legie
Od konce devadesátých let působí v naší arcidiecézi Mariina legie.
Je to mezinárodní katolická laická organizace, která letos oslaví své 84. jubileum.
Byla založena v irském Dublinu, kde má dodnes své centrum.
Cílem Mariiny legie je prohlubování náboženského života - posvěcování vlastních členů - a apoštolát. Legionáři se setkávají jednou týdně v malých skupinkách, kde se snaží vytvořit bratrské a sesterské společenství, společně se modlí a snaží se prohloubit svůj vztah k Ježíšově Matce.
Spiritualita Mariiny legie je z velké části založena na učení svatého Ludvíka Marii Grigniona z Montfortu. Mnoho legionářů se zasvěcuje Pánu Ježíši rukama Panny Marie v úkonu tzv. "úplného odevzdání" (Totus Tuus), jež má i náš Svatý Otec, který je dokonce učinil heslem svého pontifikátu. Ve svém apoštolátu se Mariina legie snaží působit na své okolí takovým způsobem, aby Bůh byl v našem okolí více milován. V praxi to znamená rozmlouvat s lidmi o Bohu a o duchovních věcech a snažit se je s pomocí Panny Marie přivést blíže k Pánu Ježíši. Legionáři navštěvují rodiny, starší občany i mladé lidi, nabízejí putovní sochy Panny Marie, společně se s navštěvovanými modlí, rozdávají zázračné medaile Neposkvrněného Početí, nabízejí duchovní literaturu, navštěvují nemocné v nemocnicích i různá zařízení pro starší občany, oslovují děti a mládež a různými způsoby se snaží rozšiřovat úctu k Panně Marii, přivádět lidi k Bohu a zajišťovat kontakt věřících s knězem. Veškerá činnost Mariiny legie je založena na vztahu k Ježíšově Matce Panně Marii a na prohlubování a rozšiřování tohoto vztahu.
Každá skupina Mariiny legie, tzv. "prezidium", se setkává pravidelně každý týden. Prezidium smí působit ve farnosti pouze se souhlasem faráře a musí mít svého duchovního vůdce - kněze. Na programu setkání prezidia je především modlitba, včetně pěti desátků Posvátného růžence, duchovní četba, duchovní studium a krátká promluva kněze. Pak následují krátké informace jednotlivých členů o apoštolátu, který byl vykonán v předchozím týdnu a rozdělení prací v apoštolátu na další týden. Každý zájemce o členství v Mariině legii může docházet do schůzek Mariiny legie nezávazně po dobu tří měsíců. Po uplynutí této doby je možno složit legionářský slib a stát se aktivním legionářem nebo se rozhodnout pro tzv. "pomocné členství", které spočívá v závazku každodenní modlitby na úmysly Panny Marie.
V Praze nyní působí šest prezidií Mariiny legie:
1.
  Na Vinohradech ve farnosti sv. Ludmily - setkání jsou každou středu v 17 hod. v klášteře Kongregace Školských sester sv. Františka v Lublaňské ul. č. 44,
2.
  na Starém Městě ve farnosti sv. Jiljí - setkání jsou každou neděli v 16 hod. v klášteře Dominikánů v Husově ul. č. 8,
3.
  ve Vršovicích ve farnosti sv. Mikuláše a sv. Václava - setkání se konají každé pondělí v 18 hod. na faře,
4.
  v Braníku ve farnosti sv. Prokopa - setkání jsou každý čtvrtek v 16 hod. v Branické ul. č. 21,
5.
  v Hostivaři ve farnosti Stětí sv. Jana Křtitele - setkání se konají každé pondělí v 19 hod. na faře,
6.
  v Praze - Petrovicích ve farnosti sv. Jakuba Staršího - setkání jsou každé úterý v 19 hod. na faře.

Srdečně zveme každého, kdo má lásku k Panně Marii a přál by si ji ještě více prohloubit, aby mezi nás přišel a mohl tak při společné modlitbě a apoštolátu zkoumat, jestli právě on nemá povolání pro tuto krásnou službu!